Päivi Rouvali

FYSIOTERAPEUTTI, YRITTÄJÄ

-Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
-Neurolologinen ft
-Tuki- ja liikuntaelimistön ft
-Ft ryhmien ohjaus
-Kinesioteippaus
-Tukipohjallisten teko
-Koulutus
-Opiskelijoiden ohjaaja fysioterapeutti, myös kansainväliset opiskelijat
-Asiakasryhmät: lapset / nuoret / työikäiset / vanhukset

puhelinnumero 0400 640 698