Päivi Rouvali

FYSIOTERAPEUTTI, YRITTÄJÄ

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus
Neurolologinen fysioterapia, erityisosaaminen
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia
Fysioterapeuttisten ryhmien ohjaus
Kinesioteippaus
Koulutus
Opiskelijoiden ohjaaja fysioterapeutti, myös kansainväliset opiskelijat

puhelinnumero 0400 640 698