FYSIOTERAPIA2018-08-20T14:15:10+00:00

Fysioterapia

FYSIOTERAPIAN AVULLA TOIMINTA- JA SUORITUSKYVYN RAJOITTEISTA EROON

Fysioterapia on Kuntoaskel Oy:n osaamisen ydinaluetta. Jokainen yrityksessämme työskentelevä fysioterapeutti on ammattitaitoinen, lisäkoulutettu, kokenut ja motivoitunut auttamaan sinua ongelmassasi. Yrityksemme tarjoama fysioterapia perustuu uusimpaan tutkimustietoon sekä vankkaan kliinisen työn tuomaan kokemukseen. Yrityksemme pääperiaatteisiin kuuluu asiakaslähtöisyys ja yksilöllinen tarkkaan tutkimukseen perustuva hoitosuunnitelma.
Fysioterapiaan pääset lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Lääkärin lähetteellä voit hakea Kelan tarjoamaa sairausvakuutuspalautusta hoidon hinnasta. Fysioterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka tarvittaessa voi ohjata asiakkaan eteenpäin lääkärin vastaanotolle.

Fysioterapeuttiemme osaaminen kattaa laajasti koko fysioterapian kentän: tuki- ja liikuntaelimistön ft., neurologinen ja vaikeavammaisten ft.(Kelan sopimus), geriatrinen ft. , kuntosaliohjaus, ryhmien ohjaus, koulutus ja luennot sekä erikoisfysioterapian alueita manuaalinen fysioterapia; manipulatiivinen fysioterapia MAITLAND ja lantionpohjan ft.

Fysioterapiajaksoon sisältyy 1 kuukausi maksutonta kuntosalin käyttöä.

Fysioterapian ytimessä on asiakkaan kokema ongelma sekä kipu. Fysioterapeuttien erikoisosaamista ovat liikkeen analysointi ja harjoittaminen suhteessa asiakkaan oireisiin. Fysioterapialla pystytään vaikuttamaan mm. selkäkivuista, liikerajoituksista, nivelrikoista,nivleten kiputiloista (niska,olkapää,lonkka, polvi yms.), hermo-oireista (pistely, puutuneisuus, polttava tunne yms.) ja rasitusvammoista johtuviin toiminta- ja suorituskyvyn rajoitteisiin. Leikkauksesta, onnettomuudesta tai urheiluvammasta toipumisessa fysioterapialla on merkittävä osa matkalla onnistuneeseen lopputulokseen. Kaiken pohjana toimii ajatus psykofyysisestä kokonaisuudesta, jossa fyysisten rajoitteiden sekä kivun lisäksi huomioidaan myötävaikuttavat tekijät kuten pelko, asiakkaan historia, yksilölliset muutokset vartalossa, perussairaudet, sosiaaliset tekijät yms.
Fysioterapeutin erikoisosaamista ovat laaja-alainen ja tarkka tutkiminen sekä sitä seuraava kliinisen päättelyn taito, jolla selvitetään oireen luonne sekä syy. Tutkimuksen pohjalta asiakkaalle muodostetaan yksilöllinen hoitosuunnitelma kivun sekä toiminta- ja suorituskyvyn rajoitteiden poistamiseksi. Fysioterapia hoidon ytimessä ovat terapeuttisten harjoitteiden ohjaus ja neuvonta liikekontrollin häiriön, välttävän käyttäytymisen, liikerajoitusten yms. poistamiseksi, minkä avulla pyritään saavuttamaan pysyviä tuloksia. Fysioterapeuttien osaamiseen koulutuksesta riippuen kuuluu laaja-alainen manuaalisten taitojen eri variaatioiden käyttäminen (hieronta, manipulaatio, mobilisointi yms.) hoitosuunnitelman osana tavoitteiden saavuttamiseksi nopeammin ja tehokkaammin.
Fysioterapiaan kuuluvat myös tarvittaessa erilaiset fysikaaliset hoidot (ultraääni, interferensssi, TNS, pintalämpö, kylmähoito, paraffiini).

Erikoisfysioterapia

Manipulatiivinen fysioterapia Maitland Concept, (ortopedinen manuaalinen fysioterapia)

Manipulatiivinen fysioterapia (Maitland-concept) on fysioterapeuttinen ortopedisen manuaalisen terapian menetelmä tuki- ja liikuntaelin ongelmien hoitoon, jota sovelletaan laaja-alaisesti myös muille fysioterapian osa-alueille. Maitland-konsepti on laajimmalle maailmassa levinnyt ortopedisen manuaalisen fysioterapian menetelmä. Manuaalisella terapialla tarkoitetaan käsin tehtävää tutkimista ja hoitamista. Tyypillisimmät manuaalisen terapian keinot ovat mobilisaatio ja manipulaatio, joita sovelletaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien, neurodynamiikan sekä erilaisten kiputilojen hoidossa osana hoitosuunnitelmaa.

Hoitomenetelmien, tutkimisen, manuaalisten tekniikoiden sekä terapeuttisen harjoittelun suunnittelun ja toteutuksen pohjana toimii aina asiakkaan oma kokemus sekä tarkan tutkimuksen pohjalta tehty fysioterapeuttinen diagnoosi asiakkaan yksilöllisestä ongelmasta, kiputilasta ja niihin johtavista syistä. Tutkimisessa ja hoidossa sovelletaan uusinta tutkimustietoa sekä terapeutin omaa kokemusta ja osaamista suhteessa asiakkaan yksilölliseen tuki-ja liikuntaelimistön ja/tai neuraalikudoksen häiriöihin. Kliininen päättely, hoidon jatkuva arviointi sekä kliininen ongelmien ratkaisumenetelmä ovat Maitland konseptin erityispiirteitä. Jokaisen tekniikan ja terapeuttisen harjoittelun vaikutusta arvioidaan suhteessa kliinisen tutkimisen löydöksiin sekä asiakkaan omaan kokemukseen.
Fysioterapeuttisen diagnoosin avulla pyritään kartoittamaan liikehallinnan, lihastasapainon, yleisen liikkumisen, kuormittumisen yms. häiriöitä sekä niihin johtavia syitä (erilaiset liikettä haittaavat ja rajoittavat tekijät (liikerajoitus, lihasten toiminta yms.) , psykologiset tekijät, mahdolliset epäilyt rakenteellisista muutoksista yms.) Tarkan tutkimisen perusteella määritetään turvallinen ja tehokas intensiteetti fysioterapialle. Kivun ollessa potilaan pääasiallinen ongelma, hoidon tarkoituksena on kivun lieveneminen, oirealueen paranemisympäristön tukeminen ja kompensatoristen liikemallien välttäminen.
Maitland-konseptin tärkeä osa on aktiivinen terapeuttinen harjoittelu. Pitkään jatkuneiden liikeperäisten kipujen hoidossa on tärkeää liikemallien, liikeratojen sekä liikehallinnan optimointi asiakkaan oman ympäristön ja elämän toimintakyvyn vaatimustaso huomioiden. Päätavoiteena on asiakkaan oman toimintakyvyn ja liikuntakyvyn maksimointi suhteessa hänen tarpeisiinsa ja yleiseen terveyteen.

Kinesioteippaus

KINESIOTEIPPAUKSESTA LIEVITYSTÄ KIPUUN JA HELPOTUSTA LIIKKEESEEN

  • Kivun lievittyminen
  • Liikkuvuuden lisääntyminen
  • Lihasvoiman lisääntyminen
  • Verenkierron ja imunestekierron vilkastuminen
  • Arpikudoksen pehmeneminen
  • Nivelmekaniikan paraneminen ja oikean liikemallin oppimisen tukeminen
  • Nivelen tuen lisääntyminen
  • Kinesioteippaus tukee elimistön omaa paranemisprosessia